måndag 8 oktober 2012

Intryck från Idedagarna 2012

Jag sitter med en rätt go känlsa i kroppen efter Ideellt forums Idédagar 2012. Trött men nöjd, inspirerad och med en hel del intryck som försöker landa i mitt inre.

I förseminariet gav Ludvig Sandberg och Göran Petterson från Forum viktiga perspektiv och utmaningar till Svenska kyrkan utifrån det faktum att vi sedan 12 år lämnat den statliga sektorn och nu befinner oss samhällets frivilligsektor. Vad innbär det för oss och vår roll som samhällsbyggare var en fråga de skickade med oss. Hur hittar vi balansen mellan att vara en aktör i samhällets sociala ekonomi och att vara kyrka fullt ut var en annan fråga de ställde. Spännande och utmanande frågor som vi behöver ägna mycket tid åt när vi tillsammans funderar kring, formar och lever vår kyrka i vår tid!     

I förseminariet blev vi alla också starkt berörda av det som Afrah Nasser och Felicia Margineanu berättade. Två starka unga kvinnor som låter sitt engagemang och mod att stå upp för vad de tror på bli till en livsstil som de håller fast vid även när det blåser snålt. Afrah kan till exempel inte åka tillbaka till sitt hemland Jemen på grund av dödshot efter att hon bloggat/bloggar om vad hon sett under Arabiska våren och vad hon ser idag vad gäller kvinnors rätt och mänskliga rättigheter. Ni kan läsa mer om dem i deras bloggar. Afrah Nasser Felicia Margineanu

Under resten av Idédagarna kunde jag gå runt och njuta goda av föreläsningar av Esbjörn Särdqvist och Kerstin Hesslefors Persson, prata med människor från hela landet (alla stift var representerade!) som trivdes och kände sig inspirerade av goda seminarier och allt annat samt få kaffe av Karl-Göran eller någon annan i den fantastiska lokala staben, "de vita änglarna"!

Som arrangör är det ju också trevligt om andra än en själv är nöjda och av följande inlägg på vår facebooksida törs jag kanske tro det.

"Det var första gången för mig... jag är så glad över att jag var med! Wow vilken mötesplats och nätbyggande det har varit i helgen. Härligt att se unga och äldre som möts och tillsammans delar och lyssnar. Så många bra föredrag och seminarier... Jag känner mig laddad och ser fram att fortsätta med att jobba för att vi alla är medarbetare i Guds rike!"


Till sist måste jag bara få visa en bild av den fantastiska Den svenska popkören som avslutade vår sista gudstjänst med Eva Dahlgrens Ung och stolt. Solisten är 85 år och om bilden är lite suddig beror det nog på att fotografen gungade med ...

/JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum


måndag 17 september 2012

Kyrkostyrelsen identifierar ideella som del av församlingens arbetslag

När jag läste igenom kyrkostyrelsens skrivelser till årets kyrkomöte upptäckte jag följande spännande formulering i deras text:

"Materialet Svenska kyrkan och skol-avslutningar vänder sig till församlingarnas arbetslag, det vill säga ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda."  

(Hela texten finns på s. 42 i pdf KsSkr2012_2 på kyrkomötets hemsida)

Även om frågan om skolavslutningar i kyrkan kan vara nog så intressant att samtala om så var det definitionen av vilka som utgör församlingarnas arbetslag som fick mig att hoppa till (av glädje!). Ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda utgör enligt kyrkostyrelsen tillsammans församlingarnas arbetslag. I mina öron låter det på ett sätt självklart att det måste vara så men jag vet också att det är långt ifrån alla som tänker så.

Förra helgen var jag med många andra på Världens fest i Malmö, en fantastisk helg på många sätt. Av de många samtal jag hade när jag stod där för Idellt forums räkning var det ett som berörde mig djupt. Det var ett samtal med en kvinna som berättade att hon varit engagerad som ideell i Svenska kyrkan i över 40 år. Jag visade vår nya bok "En bok om medarbetarskap" och frågade om hon känt sig som medarbetare under alla dessa år. Både och svarade hon. Jag blev lite fundersam och undrade hur hon menade. Hon berättade att hon under dessa år varit verksam i två olika församlingar. I den ena kände hon sig som medarbetare men i den andra gjorde hon inte det fast hon gjorde samma saker.
- I den ena kände jag mig behövd och värdefull, i den andra verkade jag mest vara i vägen och till besvär!

Vilken fantastisk bekräftelse kyrkostyrelsens ord är till henne och alla andra ideella medarbetare i Svenska kyrkan som gör så många fantastiska insatser av fri vilja och på fri tid!

Jag tänker mig också att det måste kännas gott i hjärtat att läsa det för alla inom Ideellt forum och alla andra som kämpat många år för att just den synen på vem som är medarbetare i kyrkan ska få komma fram och bli verklighet ute i församlingarna. Fortfarande finns mycket att göra men vi har kommit en god bit på väg!

Till sist blir det också en smidig övergång från min företrädare Fredrik Hedlunds senaste inlägg som handlade om "En bok om medarbetarskap". I sitt bidrag till boken skriver Fredrik om vikten av att ideella, förtroendevalda och anställda bär på en gemensam identitet som medarbetare i kyrkan. Det blir ny berättelse där man i stället för att tänka att man är 20 medarbetare (anställda) helt plötsligt inser att man är 200. Ny identitet, nya möjligheter och nya utmaningar.

Jag vill rikta ett stort tack till Fredrik Hedlund och till Ideellt forums förra ordförande Boel Skoglund för det arbete ni lagt ner! Nu blir det undertecknad och Gunilla Nordin (ny ordf.) som tillsammans med nätverket får uppdraget att på bästa sätt verka för att frågor om idealitet, engagemang och en ökad stolthet att vara bärare av vår kyrkas uppdrag ligger högt upp på dagordningen.

JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum
janolof.nordstrom@sensus.se
070-635 24 67 tisdag 15 maj 2012

En bok om medarbetarskap - om att vara kyrka tillsammans

Säljblad 
En bok om medarbetarskap
Vid Gotlands kyrkvecka presenterades en ny bok omkring medarbetarskap i Svenska kyrkan - medarbetarskap i bred bemärkelse. Det gäller anställda, förtroendevalda, ideella - det handlar om att vara kyrka tillsammans.

Det är Ideellt forum i Svenska kyrkan och Verbum förlag som i samarbete arbetat fram en bok som vill vidga perspektivet på vem som är medarbetare i Svenska kyrkan.
  • en kursbok för arbetslag, körer, unga ledare eller kyrkoråd med mera.
  • en bok för uppmuntran och egen reflektion.

 Användningsområdet är brett och innehållet djupt. Vi hoppas den ska berika och öka förståelsen för medarbetarskapets rymd inom Svenska kyrkan.
Till boken kommer det också att komma samtalsmaterial som gör användningen enkel och meningsfull för olika grupper.

I höst blir det releasefest för boken, håll utkik efter information, och titta in i Verbums höstkatalog eller webbutik i augusti. 

Fredrik, samordnare

lördag 12 maj 2012

Punkt & välkommen


Igår hade nätverket huvudmannamöte. Vi satte punkt för 2011, tack till oss som går och välkommen till 2013 och ni som tar vid.

Hög stämning, god uppslutning och viktiga samtal är en bra beskrivning.

Berättelsen för 2011 berikades med goda inspel och nu är den antagen. Planen för 2013 kommer att fungera som riktning och en bra beskrivning på vad nätverket hoppas ska hända och vad man vill satsa på. Tillförsikt.

Ett viktigt samtal fördes om verksamhetsberättelsen. Den är rik och mångfaldig, och samtidigt missvisande. Det händer så mycket som inte fastnar i berättelsen, som sker lokalt och regionalt genom huvudmännens målinriktade arbete. Den berättelse som antas som Ideellt forums blir i allt för hög grad ”samordnarens berättelse”. Vi vet om bristen och funderar på möjliga vägar att göra allt som sker än mer rättvisa.

En annan fråga som fick ta tid är hur nätverket klarar av att växa och samtidigt behålla engagemang och drivkraft. Det finns en samordnare och en ordförande och mycket hamnar i dessa knän. Hur kan fler huvudmän ta ansvar för utvecklingen, hur kan nätverket växeldra så att engagemanget ökar ytterligare. Ett mycket viktigt samtal som kommer att få uppföljning och förslag på nya sätt för organisering som stödjer delaktigheten.

Vid huvudmannamötet valdes också en ny ordförande för nätverket. Gunilla Nordin, Skara stift kommer att ta över stafettpinnen efter Boel Skoglund. Nätverket har också ny samordnare i form av JanOlof Nordström. Välkomna.

- Som snart före detta samordnare känns det väldigt kul och tryggt att säga välkommen till JanOlof och Gunilla. Ni kommer att göra ett bra jobb. Det är jag helt övertygad om.

Efter huvudmannamötet blev det mingel, tack och release. Bland annat presenterades skriften Glödkol och Eldsjälar – en berättelse om Ideellt forum. Omkring den skriften återkommer vi.

Avslutar med min egen godnatt notering från igår,

Trevligt möte. Goda krafter. Hoppfull framtid.

Tack / Fredrik Hedlund